==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

UBND tỉnh vừa phê duyệt Đề án bảo tồn và phát triển làng nghề tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014 - 2016, định hướng đến năm 2020 với kinh phí 8,2 tỷ đồng, trong đó nội dung chính của đề án là hỗ trợ phát triển làng nghề gắn với hành trình. Với mục tiêu bảo tồn, giữ gìn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho lao động nông thôn; từ nay đến năm 2016, toàn tỉnh sẽ tăng số lượng làng nghề lên 33 làng nghề, trong đó phát triển 12 làng nghề gắn với trải nghiệm.

Đà Lạt: Hỗ Trợ 8,2 Tỷ Đồng Phát Triển Làng Nghề Truyền Thống - Ảnh 1

khách thăm quan quốc tế tham quan làng nghề truyền thống tại Đà Lạt

Trong giai đoạn 2014-2016, tỉnh sẽ lựa chọn và phát triển 8 làng nghề thành các điểm trải nghiệm trên địa bàn các huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đam Rông, Tp.Đà Lạt và Bảo Lộc, đồng thời phát triển 4 làng nghề dọc theo các tuyến Quốc lộ 20, 27, tỉnh lộ 722, 725. Trong giai đoạn 2017-2020, Lâm Đồng phát triển lên 39 làng nghề và hỗ trợ 13 làng nghề gắn với các điểm, tuyến chương trình .

Giải pháp để hỗ trợ các làng nghề có sản phẩm gắn với hành trình (gồm: trồng hoa, dệt thổ cẩm, làm rượu cần, rượu vang, dệt lụa, tranh thêu, đan len...) là tạo điểm đến cho khách thăm quan, xây dựng khu trưng bày đưa sản phẩm đến gần Lữ khách , liên kết với các doanh nghiệp trải nghiệm tổ chức chương trình, tuyến, qua đó sẽ hỗ trợ về thị trường, tạo đầu ra cho các sản phẩm. Cũng trong khuôn khổ đề án, tỉnh sẽ tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng các làng nghề, các nghề truyền thống để xây dựng các giải pháp bảo tồn, khôi phục và phát triển phù hợp; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, xử lý ô nhiễm môi trường tại các làng nghề.

 

Nguồn: baolamdong.vn

 

Xem Thêm chương trình Đà LạtHành trình Đà Lạt Hấp Dẫn

Đà Lạt: Hỗ Trợ 8,2 Tỷ Đồng Phát Triển Làng Nghề Truyền Thống

Đà Lạt: Hỗ Trợ 8,2 Tỷ Đồng Phát Triển Làng Nghề Truyền Thống
91 9 100 191 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==