==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Tỉnh Lâm Đồng Thành Lập Khu Dự Trữ Sinh Quyển Langbiang

Tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan hữu quan đang chuẩn bị các bước xây dựng hồ sơ đề xuất Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang để trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc UNESCO xem xét, công nhận trong thời gian tới đây. Khu dự trữ sinh quyển Langbiang dự kiến rộng gần 260.000 ha; trong đó, vùng lõi có diện tích hơn 56.220 ha, vùng đệm gần 85.569 ha và vùng chuyển tiếp có diện tích trên 117.670 ha.

Đà Lạt Nights - Quán cà phê có view đẹp nhất Đà Lạt Đà Lạt Nights - Quán cà phê có view đẹp nhất Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan hữu quan đang chuẩn bị các bước xây dựng hồ sơ đề xuất Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang để trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc UNESCO xem xét, công nhận trong thời gian tới đây. Khu dự trữ sinh quyển Langbiang dự kiến rộng gần 260.000 ha; trong đó, vùng lõi có diện tích hơn 56.220 ha, vùng đệm gần 85.569 ha và vùng chuyển tiếp có diện tích trên 117.670 ha.

 

Toàn bộ khu dự trữ sinh quyển trải rộng trên địa bàn thành phố du lịch Đà Lạt và các huyện: Lạc Dương, Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương. Đáng chú ý, vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển chính là Vườn quốc gia Biduop - Núi Bà, Trung tâm bảo tồn quốc gia về đa dạng sinh học với hơn 2.000 loài thực vật và gần 400 loài động vật, trong đó có 127 loài quý hiếm trong Sách Đỏ. 

 

Trong năm 2013 ban quản lý khu dự trữ sinh quyển đã thống nhất tiêu chí, diện tích dự kiến của khu dự trữ sinh quyển Langbiang; thu thập phiếu điều tra đa dạng sinh học, dân sinh, kinh tế các huyện nằm trong khu vực, đồng thời phối hợp  với vườn Quốc gia Biduop Núi Bà xây dựng bản đồ dự kiến của khu dự trữ sinh quyển và tổng hợp tài liệu báo cáo chuyên đề về động, thực vật, thảm thực vật, xác định giá trị bảo tồn các loại động, thực vật.

 

Tỉnh Lâm Đồng Thành Lập Khu Dự Trữ Sinh Quyển Langbiang - Ảnh 1

 

Theo BCĐ xây dựng hồ sơ Khu dự trữ sinh quyển Langbiang thì hiện nay đã đáp ứng được 7 tiêu chí chuẩn để có thể trở thành Khu dự trữ sinh quyển, đó là: Các hệ sinh thái đại diện, vùng địa lý sinh học với dãy Bidoup - nóc nhà của cao nguyên (đỉnh Bidoup cao 2.278m so với mặt nước biển), đa dạng về thung lũng, gò đồi, núi cao, sông suối và các hệ chuyển tiếp; ý nghĩa bảo tồn đa dạng sinh học: cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái (cung cấp, điều hòa, văn hóa); cơ hội cho phát triển bền vững vùng: hài hòa về kinh tế, môi trường, xã hội, du lịch sinh thái, chi trả dịch vụ, thuê rừng; diện tích đủ lớn: có 3 vùng rõ ràng, thực hiện được 3 chức năng để phát triển bền vững; thực hiện 3 chức năng: bảo tồn, phát triển, trợ giúp ở cả 3 vùng lõi, đệm và chuyển tiếp; sự tham gia của cộng đồng: du lịch cộng đồng, văn hóa cồng chiêng, hộ giữ rừng; cơ chế quản lý, chính sách, quản trị rõ ràng và có cả lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục, giám sát.

 

Hiện nay, Ban chỉ đạo đang phối hợp với Vườn quốc gia Biduop - Núi Bà xây dựng bản đồ dự kiến của khu dự trữ sinh quyển và tổng hợp tài liệu báo cáo chuyên đề đa dạng sinh học của Vườn quốc gia về động vật, thực vật, thảm thực vật, thủy sinh vật và quản lý bảo tồn đa dạng sinh học; xác định giá trị bảo tồn, giá trị kinh tế, giá trị đặc trưng của các loài động vật, thực vật Langbiang. Việc thực hiện các chuyên đề thu thập và xử lý mẫu thực vật, động vật cũng đang được tiến hành. 

 

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo sẽ tiếp tục làm việc với Ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam để rà soát nội dung báo cáo chuyên đề về dân sinh, kinh tế, xã hội; khảo sát, bổ sung một số nội dung về hoạt động du lịch, văn hóa bản địa và sinh thái nhân văn; hoàn thiện bản đồ và số liệu của khu dự trữ sinh quyển, hoàn thành biểu tượng (logo) của khu dự trữ sinh quyển. Dự kiến, tháng 8 sẽ hoàn thành hồ sơ tiếng Việt, đến cuối tháng 9 năm nay sẽ hoàn thành hồ sơ tiếng Anh và đệ trình lên UNESCO. 

 

Tỉnh Lâm Đồng Thành Lập Khu Dự Trữ Sinh Quyển Langbiang - Ảnh 2

 

Ông M.Hasegawa - Cố vấn cao cấp của tổ chức JICA cho rằng, để Khu dự trữ sinh quyển Langbiang sớm được UNESCO công nhận thì mọi tổ chức liên quan đều cần phải tuân thủ một nguyên tắc bắt buộc, đó là sự kết nối giữa con người với thiên nhiên, đồng thời cần phát triển một sự đồng thuận chung về các mục tiêu và phương hướng. Theo GS-TS Nguyễn Hoàng Trí - Chủ tịch MAB (Ủy ban QG Chương trình Con người và sinh quyển) đó chính là màu sắc riêng biệt của Lâm Đồng; là sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên; đảm bảo được một nền kinh tế chất lượng; là bảo tồn để phát triển và phát triển để bảo vệ. 

 

Trong thời gian tới tỉnh Lâm Đồng sẽ rà soát và phân công cho các tổ chức, cá nhân để thực hiện quyết liệt hơn; đẩy mạnh công tác truyền thông, tiến hành đồng thời vừa khai thác giá trị thiên nhiên, văn hóa, tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế và hoàn chỉnh hồ sơ đệ trình UNESCO thế giới công nhận khu DTSQ LangBiang - khu DTSQ thứ 9 tại Việt Nam, vào tháng 9-2014.

Tỉnh Lâm Đồng Thành Lập Khu Dự Trữ Sinh Quyển Langbiang

Tỉnh Lâm Đồng Thành Lập Khu Dự Trữ Sinh Quyển Langbiang
64 7 71 135 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==