==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Chương Trình Xúc Tiến Du Lịch Bà Rịa Vũng Tàu Năm 2014

Ngày 28-10, ông Hồ Văn Niên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chủ trì cuộc họp với các Sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, gồm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Hiệp hội Du lịch tỉnh để bàn về nội dung chương trình xúc tiến du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014.

Thiền Điện Vạn Hạnh Đà Lạt Thiền Điện Vạn Hạnh Đà Lạt

Theo dự kiến, chương trình xúc tiến du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014 tập trung vào các mục tiêu: Xúc tiến thị trường khách Nhật Bản qua việc đón đoàn famtrip do Tổng cục Du lịch tổ chức đến Bà Rịa - Vũng Tàu, tham gia hội chợ du lịch JATA tại Nhật Bản vào tháng 9-2014, hình thành thí điểm một số điểm đến dành riêng cho khách Nhật; tham gia chương trình du lịch quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt và các hoạt động xúc tiến du lịch do Bộ VHTTDL phát động; triển khai chương trình “Địa chỉ tin cậy của du lịch giai đoạn 2014-2015”; kết nối hợp tác trong lĩnh vực thương mại và đầu tư; thành lập phòng thông tin và hướng dẫn du lịch; thực hiện đề án “Nghiên cứu thị trường và định hướng phát huy tiềm năng, thế mạnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch của tỉnh”; đào tạo tay nghề cho đội ngũ nhân lực du lịch...

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, ông Hồ Văn Niên cho rằng, năm 2014, nền kinh tế vẫn chưa hết khó khăn, nguồn kinh phí chi cho hoạt động xúc tiến du lịch sẽ phải thắt chặt, do vậy các nội dung trong chương trình xúc tiến du lịch cần phải chọn lọc có trọng tâm, trọng điểm và gắn với định hướng phát triển của tỉnh, trong đó, cần phải tập trung cho Côn Đảo. Sở VHTTDL cần đánh giá hiệu quả công tác tham gia các hội chợ du lịch những năm qua; lập danh sách, phân loại những điểm đến đang khai thác và cần đầu tư; xây dựng sản phẩm, dịch vụ mới để có chiến lược quảng bá đến khách du lịch; có kế hoạch quảng bá các kỷ lục trên đất Bà Rịa-Vũng Tàu; phối hợp với các ngành, địa phương giáo dục đạo đức kinh doanh, cách làm du lịch lâu dài cho cộng đồng dân cư địa phương…

Chương Trình Xúc Tiến Du Lịch Bà Rịa Vũng Tàu Năm 2014

Chương Trình Xúc Tiến Du Lịch Bà Rịa Vũng Tàu Năm 2014
84 9 93 177 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==