==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Thành phố buồn, lắm tơ vương là những từ ngữ khi nói đến Đà Lạt. Vùng đất này có nhiều hồ nước đầy thơ mộng nhưng cũng đem đến nhiều cảm xúc cho khách thăm quan. Những cảnh quan này còn rất nhiều điều dấu kín thú vị mà bạn có thể chưa biết đến. Cùng khám phá đầu tiên với hồ Xuân Hương khi đến Đà Lạt nhé!

Thành phố buồn, lắm tơ vương là những từ ngữ khi nói đến Đà Lạt. Vùng đất này có nhiều hồ nước đầy thơ mộng nhưng cũng đem đến nhiều cảm xúc cho Lữ khách . Những cảnh quan này còn rất nhiều điều dấu kín thú vị mà bạn có thể chưa biết đến. Cùng khám phá với hồ Xuân Hương khi đến Đà Lạt nhé!

Tên hồ Xuân Hương tại Đà Lạt do ai đặt tên? - Ảnh 1

1. Cái tên hồ Xuân Hương (Đà Lạt, Lâm Đồng) được đặt bởi ai?

A. Vua Bảo Đại

B. Gọi theo tên dân gian

C. Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Vỹ

D. Alexandre Yersin

Tên hồ Xuân Hương tại Đà Lạt do ai đặt tên? - Ảnh 2

2, Nơi này đã được xếp hạng vào mục ''thắng cảnh quốc gia'' từ khi nào?

A. 2018

B. 2008

C. 1998

D. 1988

Tên hồ Xuân Hương tại Đà Lạt do ai đặt tên? - Ảnh 3

3, Tại Thung Lũng Tình Yêu (Đà Lạt) có một hồ nước tuyệt đẹp, bạn có biết tên của hồ nước này không?

A. Hồ Đa Minh

B. Hồ Đa La

C. Hồ Đa Thiện

D. Hồ Đa Phước

Tên hồ Xuân Hương tại Đà Lạt do ai đặt tên? - Ảnh 4

4, Cái tên Lac Des Soupirs được người Pháp đặt cho hồ nước nào dưới đây? 

A. Hồ Đan Kia

B. Hồ Xuân Hương

C. Hồ Ngọc Linh

D. Hồ Than Thở 

Tên hồ Xuân Hương tại Đà Lạt do ai đặt tên? - Ảnh 5

5, Con suối nào đã tạo nên hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt?

A. Suối Mê

B. Suối Tía

C. Suối Ngọc

D. Suối Tượng

Tên hồ Xuân Hương tại Đà Lạt do ai đặt tên? - Ảnh 6

6, Vào năm nào mà hồ Tuyền Lâm được công nhận là khu nghỉ dưỡng cấp quốc gia?

A. 2017

B. 2007

C. 1997

D. 1987

Tên hồ Xuân Hương tại Đà Lạt do ai đặt tên? - Ảnh 7

7, Những tuyến đường chính chạy trong khu thăm quan Tuyền Lâm có điều gì khác biệt?

A. Tên đường đặt theo tên các loài quả

B. Tên đường là tên màu sắc

C. Tên đường là tên các loài chim

D.  Tên đường đặt theo loài hoa


ĐÁP ÁN

1-C; 2-D; 3-C; 4-D; 5-B; 6-A; 7-D

Hồ Xuân Hương tại Đà Lạt do ai đặt tên?

Hồ Xuân Hương tại Đà Lạt do ai đặt tên?
48 5 53 101 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==